M U S T A F A S A Ğ L A M
+90 216 524 13 00 [email protected] Pzt - Cuma: 9.00 - 18.00

İletişim Bilgileri

Radial Anjiyografi

Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri, invaziv kardiyolojik girişimler (femoral – radyal anjiyo-anjiyoplasti-stent), periferik damarların girişimsel tedavisi, kalp pili takılması ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Radial Yoldan Koroner Anjiyografi  (El Bileğinden Kalp Anjiyosu)

Radial koroner anjiografi el bileğinde bulunan 2 atar damardan biri olan radial arter (nabız sayılan atar damar) kullanılarak yapılan koroner anjiyografidir. Hekime uygulama kolaylığı sağlaması, eğitim süresinin daha kısa olması sebebiyle ülkemizde daha sık ve yaygın kullanılan femoral anjiografi (kasıktan kalp anjiyosu), girişim yerine bağlı komplikasyonların (kanama, şişlik vs.) daha fazla olması ve hasta konforunun kötü olması nedeniyle özellikle deneyimli merkezlerde yerini giderek radiyal anjiografiye bırakmaktadır.

Radial Arter (Bilek Damarı): Radial arter, el bileğinde birbirine paralel seyreden, eli besleyen 2 atar damardan biridir. Radial arter ince yapılı (2-3 mm) olup yüzeysel seyreder. Yakın komşuluğunda sinir, toplardamar gibi yapılar yoktur. Bu da işleme bağlı istenmeyen sonuçları oldukça azaltır.

Radial Anjiyografi kimlere yapılabilir?

İşlem öncesinde “Allen testi” adı verilen basit ve ağrısız bir muayene ile 15 saniye gibi kısa bir sürede radial arterin anjiyografiye uygun olup olmadığı tespit edilebilir. Hastaların %98-99 gibi büyük bir çoğunluğunda radyal arterler anjiyografi yapılmaya uygundur. Çoğunlukla sağ taraftan yapılmakla birlikte sol taraftan da aynı başarıyla uygulanır. İnsanların %1-2’sinde sağ el bileğinden kalbe ulaşan damarlarda farklılıklar olması (varyasyon) nedeniyle anjiyografinin sol el bileği damarından yapılma gereği ortaya çıkabilir. Sol el bileğinde ise böyle bir durumla karşılaşılması çok nadirdir. Bu nedenle tüm hastalar el bileğinden kalp anjiyografisi yapılmaya uygundur. Bunun da ötesinde el bileğinde bulunan diğer damar olan elin iç tarafında yer alan ulnar arterden de koroner anjiyografi başarıyla yapılabilir. Bu seçenek dünyada çok sınırlı sayıda operatör tarafından uygulanmakta olup özellikle radyal damarları her iki tarafta da (sağ ve sol) ince olan hastalarda alternatif olarak kullanılmaktadır. Kardiyoloji kliniğimizde de bu yöntem  uygulanmaktadır. Bu yoldan koroner stent işlemleri de başarı ve konforla yapılmaktadır.

Radial Anjiyografiye uygun olmayan hastalar

Radial arteri çok ince veya el bileğinde ortopedik ya da anatomik problemi olan hastalarda yapılamayabilir.

Radial Anjiyografi nasıl yapılır? 

Lokal anestezi altında sadece el bileği uyuşturularak, hasta uyutulmadan yapılır. Lokal anestezik ilaç iğneyle bileğe yapılırken hissedilen hafif bir yanma hissi dışında ek bir ağrı hissedilmez. İşlemin hemen sonrasında bilek bandı kullanılarak kanama kontrolü sağlanır. Aynı durum sadece anjiografi için değil PTCA (balon) ve stent uygulanan hastalar içinde geçerlidir.

Radial Anjiyografinin Avantajları

Radiyal anjiografinin başarısındaki en önemli unsur hekimin tecrübesidir. Deneyimli ellerde ve kaliteli malzeme kullanımı ile başarı oranı çok yüksek olup hasta için büyük konfor sağlamaktadır.

  • Hasta anjiyografi sonrası hemen ayağa kalkabilir. İşlemden 2-3 saat gibi kısa süre sonra işine veya evine gidebilir.
  • Hasta için çok daha konforludur. Kasıktaki gibi kum torbası yoktur. İşlemden hemen sonra yürüyerek yatağına ya da tuvalete gidebilir; oturarak yemek yiyebilir.
  • Bilek damarında kanama, balonlaşma (anevrizma) ve hasar olma ihtimali çok daha az; kanama kontrolü çok daha kolaydır.
  • Bilek damarı anjiografiye bağlı tamamen tıkansa bile el 2 damardan beslendiğinden elde sorun oluşmaz, oysa kasık damarı hasar görürse bacak riske girebilir.
  • Karın ve kasık bölgesi fazla kilolu olan ya da kasık damarlarında bilinen tıkanıklık bulunan hastalarda bilekten anjiografi uygulaması hem daha kolay hem daha sağlıklıdır.

Hastanın uzun süre yatması gerekmediğinden özellikle bel fıtığı, eklem ağrısı olan hastalarda büyük konfor sağlar.